UM Maszewo Biuletyn Informacji Publicznej UM Maszewo
http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Maszewo za I półrocze 2018 roku
 • 13-09-2018 12:00
 • Uchwała Nr CCV.397.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Maszewo na rok 2018
 • 20-06-2018 23:01
 • UCHWAŁA CCV.398.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo.
 • 20-06-2018 22:59
 • UCHWAŁA CCV.398.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECNIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo
 • 20-06-2018 22:56
 • Uchwała Nr CLXI.318.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2017 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego
 • 23-05-2018 22:31
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
 • 04-04-2018 23:04
 • Uchwała Nr LVI.140.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo.
 • 16-03-2018 19:05
 • Uchwała Nr XXVIII/184/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23.01.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025.
 • 16-03-2018 19:03
 • Uchwała Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23.01.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018.
 • 26-01-2018 20:25
 • UCHWAŁA NR.I.5.2018 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia odwołań Burmistrza Maszewa od uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2017 r. Nr CCCLXXXIX.734.2017 w sprawie opinii o projekcie
 • 22-01-2018 16:22
 • Pismo FB.3012.5.2017.UO ODOWŁANIE od uchwały NR CCCLXXXII.710.2017 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo
 • 09-01-2018 19:35
 • UCHWAŁA NR CCCLXXXII.710.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo
 • 09-01-2018 19:31
 • Pismo OiP.1710.1.2017 tj odpowiedź na zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
 • 05-01-2018 20:08
 • Odwołanie od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2017 roku Nr CCCLXXXIX.734.2017 w sprawie negatywnej opinii o projekcie budżetu Gminy Maszewo na 2018 r.
 • 05-01-2018 20:07
 • Uchwałę Nr CCCLXXXIX.734.2017 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2018 r.
 • 05-01-2018 20:05
 • Odwołanie od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2017 roku Nr CCCLXXXIX.735.2017 w sprawie negatywnej opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Maszewo.
 • 05-01-2018 20:04
 • Uchwała Nr CCCLXXXIX.735.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Maszewo na lata 2018 - 2025.
 • 05-01-2018 20:03
 • PROJEKT BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE NA 2018 ROK.
 • 05-01-2018 19:55
 • Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025
 • 21-11-2017 12:21
 • INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
 • 20-11-2017 22:52
  1 2 3 4 5 6 następne


  © 2006 UM Maszewo
  UM Maszewo