UM Maszewo Biuletyn Informacji Publicznej UM Maszewo
http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Znak

Referat / Stanowisko pracy

Nr tel.

Nr pokoju

e-mail

FB

Finansów i Budżetu

FB

skarbnik

914023380

11

FB

stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

914023388

12

FB

stanowisko pracy ds. dochodów budżetowych i inwentaryzacji

914023393

10

FB

stanowisko pracy ds. płac i podatku dochodowego od osób fizycznych

914023393

10

FB

stanowisko pracy ds. wymiaru należności podatkowych

914023391

15

FB

stanowisko pracy ds. wymiaru należności podatkowych

914023391

15

FB

stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i opłat

914023380

14

FB

stanowisko pracy ds. wymiaru, księgowania
i windykacji opłaty śmieciowej

914023386

13

OiP

Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Promocji

OiP

kierownik

914023395

9

OiP

stanowisko pracy ds. sekretarsko - kancelaryjnych

914023380

16

urzad@maszewo.pl

OiP

stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

914023396

8

OiP

stanowisko pracy ds. promocji i inicjatyw gospodarczych

914023397

8

OiP

stanowisko pracy ds. obronności, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego

914023399

20

OiP

stanowisko pracy ds. informatycznych

914023380

28

BiOś

Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

BiOś

kierownik

914023385

24

BiOś

stanowisko pracy ds. budownictwa i architektury

914023385

24

BiOś

stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

914023392

7

BiOś

stanowisko pracy ds. spraw komunalnych i rolnictwa

914023392

7

BiOś

stanowisko pracy ds. ochrony środowiska

914023398

29

BiOś

stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
i gospodarki zasobami zieleni

914023387

29

BiOś

stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami

914023383

30

BR

Referat Obsługi Rady
i Jednostek Pomocniczych

BR

kierownik

914023384

25

BR

stanowisko pracy ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych

914023384

25

E

Referat Edukacji

E

kierownik

914023382

19

E

główny księgowy z-ca kierownika

914187521

E

stanowisko pracy ds. płac i podatków od osób fizycznych

914187521

E

stanowisko pracy ds. kadr i bezpieczeństwa i higieny pracy

914187521

E

stanowisko pracy ds. księgowości

914187521

E

stanowisko pracy ds. księgowości

914187521

USC


Urząd Stanu Cywilnego


USC


kierownik


914023389

19


Utworzony: 30-07-2010 o 09:39, ostatnia modyfikacja: 16-11-2016 o 14:26 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo
UM Maszewo