UM Maszewo Biuletyn Informacji Publicznej UM Maszewo
http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Informacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Miasta i Gminy w Maszewie udostępnił możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. Usługa jest realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez portal e-PUAP http://epuap.gov.pl/

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz ważnego kwalifikowanego podpisu cyfrowego w standardzie XadES-BES.

Zakładanie konta na e-PUAP >>

Przed skorzystaniem z linku Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) zamieszczonego poniżej, należy założyć konto w portalu e-PUAP

Metoda dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Maszewie:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza on-line na stronie portalu e-PUAP (ESP) Urzędu Miejskiego w Maszewie.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu :

  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES
  • akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Utworzony: 02-11-2009 o 10:40, ostatnia modyfikacja: 21-02-2011 o 10:06 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo
UM Maszewo