UM Maszewo Biuletyn Informacji Publicznej UM Maszewo
http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Sprawozdanie z konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo oraz projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gmi
 • 21-06-2018 17:29
 • Zarządzenie Nr 575/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 25.05.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo oraz projektu uchwały w spra
 • 25-05-2018 23:12
 • Odpowiedź na petycję
 • 25-09-2017 22:19
 • Petycje
 • 14-09-2017 23:30
 • Petycja
 • 14-09-2017 23:30
 • SPRAWOZDANIE z konsultacji społecznych dotyczących zmian nazwy ulic położonych na terenie miasta Maszewo: Karola Świerczewskiego, Mariana Buczka, Hanki Sawickiej, 22 Lipca.
 • 23-05-2017 08:29
 • SPRAWOZDANIE – PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Projektu budowy chodnika w m. Budzieszowce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113”
 • 25-04-2017 09:39
 • Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Budzieszowce dot.\"Projektu budowy chodnika w m. Budzieszowce w ciągu drogi wojewódzkiej 113\"
 • 04-04-2017 12:11
 • Burmistrz Maszewa zaprasza mieszkańców miasta Maszewa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
 • 27-03-2017 10:42
 • Uchwała Nr XXI/128/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Maszewo.
 • 15-03-2017 18:19
 • Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów sołectw – jednostek pomocniczych Gminy Maszewo w odniesieniu do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594).
 • 18-03-2015 16:53
 • OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
 • 12-02-2015 20:00
 • Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie planowanej budowy sieci gazowej na terenie gminy Maszewo.
 • 30-12-2014 08:32
 • Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
 • 10-10-2013 10:52
 • Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 148/2012 z dnia 10.01.2012 r. w sprawie: Przeprowadzenia konsultacji odnośnie zebrania propozycji w sprawie nadania nazw dwóch ulic usytuowanych w Maszewie
 • 26-03-2012 09:01
 • Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Maszewa z dnia 10-01-2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji odnośnie zebrania propozycji w sprawie nadania nazw dwóch ulic usytuowanych w Maszewie przedstawionych graficznie w załączniku do niniejszego zarządzenia
 • 13-01-2012 10:16
 • Wyniki konsultacji na 2012
 • 18-11-2011 11:10
 • Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
 • 21-10-2011 16:10
 • Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 79/11 z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za ponadp
 • 22-06-2011 10:28
 • ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Burmistrza Maszewa z dnia 7/06/2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez
 • 07-06-2011 21:08


  © 2006 UM Maszewo
  UM Maszewo