UM Maszewo Biuletyn Informacji Publicznej UM Maszewo
http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Maszewie
 • 21-09-2018 16:18
 • Zarządzenie Nr 423/2014 Burmistrza Maszewa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
 • 26-06-2014 09:49
 • Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 18-04-2013 11:16
 • REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W MASZEWIE
 • 12-10-2011 10:56
 • Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Maszewa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/07 Burmistrza Maszewa z dnia 9 lutego 2007 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu M
 • 02-03-2011 20:35
 • Uchwała Nr XXXI/280/2010 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 06-10-2010 21:33
 • Uchwała Nr XXXI/277/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari
 • 06-10-2010 21:31
 • Uchwała Nr XXXI/266/2010 Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
 • 06-10-2010 21:30
 • ZARZĄDZENIE Nr 643/09 Burmistrza Maszewa z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Maszewie
 • 30-10-2009 08:19
 • UCHWAŁA Nr XXIII/196/09 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Dolina rzeki Leśnicy̶
 • 07-10-2009 10:50
 • UCHWAŁA Nr XXIII/197/09 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Stadionu Miejskiego w Maszewie.
 • 07-10-2009 10:49
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Maszewo
 • 21-04-2006 00:55
 • Treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Maszewie
 • 09-09-2004 14:22


  © 2006 UM Maszewo
  UM Maszewo