UM Maszewo Biuletyn Informacji Publicznej UM Maszewo
http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Przetarg nieograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 26-09-2018 12:39
 • Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 18-09-2018 15:19
 • ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • 20-02-2018 11:32
 • Zapytanie o cenę do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:14
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • 17-11-2016 09:14
 • Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:13
 • Przetarg ograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:13
 • Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:13
 • Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
 • Negocjacje z ogłoszeniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
 • Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
 • Negocjacje bez ogłoszenia kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
 • Licytacja elektroniczna
 • 17-11-2016 09:11
 • Dialog konkurencyjny
 • 17-11-2016 09:10


  © 2006 UM Maszewo
  UM Maszewo